Słownik podstawowy szkocko-polski / Essential Scots-Polish Dictionary


“A prime example of translation bridging cultures: the app is designed to help Polish migrants in Scotland feel more at home and part of the local community.’” – Institute of Translation and Interpreting, 2022

Darmowy przewodnik po języku szkockim

Szkocki to drugi najczęściej używany język w Szkocji. Chociaż spora część słownictwa tego języka nie różni się od angielskich słów, w szkockim znajduje się też wiele zupełnie odmiennych wyrazów. Przedstawiamy pierwszy słownik szkockich zwrotów z definicjami napisanymi po polsku.

Słownik podstawowy szkocko-polski przygotowała organizacja Dictionaries of the Scots Language, główny autorytet w dziedzinie języka szkockiego. W słowniku znalazło się 9,500 szkockich słów i wyrażeń. Ponadto przewodniki audio po trudnych wyrazach pomagają w ćwiczeniu wymowy.

Słownik podstawowy szkocko-polski doskonale sprawdzi się zarówno do użytku codziennego, jak i do nauki języka. Mamy nadzieję, że nasz słownik nie tylko będzie praktyczną pomocą dla wielu Polaków i Polek mieszkających w Szkocji, ale że przyczyni się do rozwijana się trwających od dawana relacji kulturowych między Szkocją a Polską.

Funkcje

 • Definicje 9 500 szkockich słów i wyrażeń
 • 1 100 przewodników audio z wymową
 • Informacje o słowach i znaczeniach używanych w poszczególnych częściach Szkocji
 • Ogólny przewodnik po szkockiej wymowie i ortografii
 • Funkcja Ulubionych pozwala zapisywać słowa na później
 • Generator losowych wyrazów
 • Ciekawostki kulturowe

A free and handy guide to everyday Scots

 

Scots is the second most commonly used language in Scotland. Although it shares much of its vocabulary with English, Scots also has many words and phrases of its own. This handy dictionary of essential Scots terms is the first to offer definitions in Polish.

Compiled by Dictionaries of the Scots Language, the nation’s authority on Scots, the Essential Scots-Polish Dictionary provides meanings in Polish for 9,500 Scots words and phrases. The Dictionary also provides audio guides for difficult forms so you can hear their pronunciations as well.

The Essential Scots-Polish Dictionary is ideal for everyday use and for study. Besides being useful on a purely practical level to many Polish nationals in Scotland, we hope this dictionary will add further support for Scotland’s long-standing cultural ties with Poland.
 
 

Features

 • Definitions for 9,500 Scots words and phrases
 • 1,100 audio pronunciation guides
 • Information about words and meanings found only in certain parts of Scotland
 • General guides to the sounds and spellings of Scots
 • A Favourites feature lets you save particular words for later
 • Random Word Generator function
 • Notes on Scottish culture

Download it for free!


Get it on Google Play